Kurs operatora wózka widłowego

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz, technik logistyk i inne zawody.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG w wózkach zasilanych gazem.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Typy stosowanych wózków jezdniowych.
  2. Budowa wózka.
  3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami.
  4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami.
  5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
  6. Wiadomości z zakresu BHP.
  7. Praktyczna nauka jazdy.
  8. Wiadomości o dozorze technicznym.

Czas trwania kursu: 9 dni, 50 godzin (20 praktyki i 30 teorii).

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz po zdaniu egzaminu państwowego Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs prowadzony będzie przez firmę zewnętrzną.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, zostanie on zorganizowany poza jej obszarem, np. w mieście Gorzów Wlkp. W związku z tym uczniom zapewnia się przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się także: koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy.