Kurs montera rusztowań

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów kształcących się w obszarze budowlanym (m.in.: murarz-tynkarz).

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu montażysty rusztowań  budowlano-montażowych metalowych oraz do zdania egzaminu państwowego.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. BHP przy montażu i użytkowaniu rusztowań.
  2. Dokumentacja techniczna oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
  3. Konstrukcja rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych.
  4. Technologia montażu i demontażu rusztowań.
  5. Prace przygotowawcze przed montażem rusztowań.
  6. Ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego.

Czas trwania kursu: 14 dni, 80 godzin (32 praktyki i 48 teorii).

Uprawnienia/certyfikaty: Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie. Każdy uczestnik kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo, uprawnienia oraz wpis do Książki Operatora Maszyn Roboczych – książeczka montera rusztowań.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, zostanie on zorganizowany poza jej obszarem, np. w mieście Gorzów Wlkp. W związku z tym uczniom zapewnia się przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się także: koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy.