Kurs na prawo jazdy kat. B

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów TE i ZSZ, ale w szczególności uczniów wyróżniających się aktywnością, frekwencją lub osiągnięciami szkolnymi.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania uprawnień do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Przepisy ruchu drogowego.
  2. Technika kierowania pojazdem.
  3. Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej.
  4. Nauka jazdy.
  5. Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska.

Czas trwania kursu: 60 dni, 60 godzin (30 h teorii i 30 h praktyki).

Uprawnienia/certyfikaty: Prawo jazdy kat. B nadające uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się: koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie, materiały dydaktyczne, opłacenie egzaminu wewnętrznego.