Kurs obsługi podnośnika koszowego

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów kształcących się w zawodzie elektryk lub innych zawodach.

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku operatora podnośnika koszowego (podestu ruchomego) jak i meretoryczne przygotowanie do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), dającego uprawnienia operatora.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Informacje o dozorze technicznym (UDT),
  2. Budowa urządzeń podnośniczych,
  3. Eksploatacja podnośników,
  4. BHP przy obsłudze podnośników koszowych,
  5. Prowadzenie dokumentacji.
  6. Obowiązki operatora.
  7. Czas trwania kursu: 7 dni, 34 godziny (4 praktyki i 30 teorii).

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Po zaliczeniu egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (tj. części teoretycznej oraz praktycznej), który odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające do obsługi podnośników koszowych.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, zostanie on zorganizowany poza jej obszarem, np. w mieście Gorzów Wlkp. W związku z tym uczniom należy zapewnić przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się także: koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy.