Kurs układania płytek

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów kształcących się w obszarze budowlanym (m.in.: murarz-tynkarz).

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu układania płytek ściennych i podłogowych. W wyniku przeprowadzonego kuru uczeń nabędzie kompetencje z zakresu: organizacji stanowiska roboczego i frontu robót z zabezpieczeniem odpowiednich narzędzi i materiałów, przygotowania podłoża i podkładu pod nawierzchnie podłogowe i ścienne z płytek ceramicznych, przyklejania płytek ceramicznych do różnych podłoży, wykonania spoinowania i konserwacji okładzin z płytek ceramicznych, określania jakość wykonanej pracy i usunięcia usterek, wynikające z niewłaściwego wykonania robót, wykonania obmiaru robót, stosowania się do obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Dokumentacja,
  2. Materiały,
  3. Maszyny i sprzęt,
  4. Przygotowanie frontu robót,
  5. Okładziny ścienne,
  6. Posadzki z materiałów mineralnych.

Czas trwania kursu: 34 dni, 100 godzin (70 praktyki i 30 teorii).

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na wzorze Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, przejazdy na kurs (poza obszar Witnicy) stosowne badania lekarskie, materiały dydaktyczne, ubranie robocze, egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia.