Kurs spawania metodą MAG

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz i inne zawody.

Celem kursu jest: nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku spawacza w osłonie dwutlenku węgla oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu,
 2. Rysunek techniczny w spawalnictwie,
 3. Materiały podstawowe,
 4. Materiały dodatkowe,
 5. Podstawy elektrotechniki,
 6. Urządzenia i sprzęt do spawania,
 7. Technika i technologia spawania,
 8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych,
 9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie,
 10. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy,
 11. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa,
 12. Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych,
 13. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania kursu: 21 dni, 115 godzin (90 praktyki i 25 teorii).

Uprawnienia/certyfikaty: kurs zakończony egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, zostanie on zorganizowany poza jej obszarem, np. w mieście Gorzów Wlkp. W związku z tym uczniom  zapewnia się  przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się także: koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, koszty badań lekarskich, materiały dla uczestników oraz koszty egzaminu i wydania świadectwa kwalifikacyjnego, ubranie robocze.