Kurs kelnera

Kurs przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w obszarze turystyczno-gastronomicznym (m.in.: kucharz).

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przyuczenie do zawodu kelner.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Podstawy żywienia,
  2. Rachunkowość,
  3. Wyposażenie techniczne z towaroznawstwem przemysłowym,
  4. Obsługa konsumenta,
  5. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem spożywczym,
  6. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania kursu: 14 dni, 80 godzin (20 teorii, 60 praktyki).

Uprawnienia/certyfikaty: kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu wydane na wzorze Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, należy zorganizować go poza jej obszarem, np. w mieście Gorzów Wlkp. W związku z tym uczniom należy zapewnić przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się także ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie (Sanepid) oraz materiały dydaktyczne, odzież/uniform, egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia.