Kurs obsługi kasy fiskalnej

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów kształcących się w obszarze administracyjno-usługowym (m.in.: sprzedawca).

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi kas fiskalnych.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Przepisy Ministra finansów regulujące stosowanie kas rejestrujących,
  2. Rodzaje, budowa I zastosowanie różnych kas fiskalnych,
  3. Rodzaje raportów kasowych,
  4. Paragon fiskalny,
  5. Operacje kasjera i kierownika,
  6. Programowanie kasy fiskalnej,
  7. Praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej.

Czas trwania kursu: 4 dni, 16 godzin (6 teorii, 10 praktyki)

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz po zdaniu egzaminu wewnętrznego sprawdzającego nabyte umiejętności wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu.

Kurs prowadzony będzie przez firmę zewnętrzną.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, należy zorganizować go poza jej obszarem, np. w mieście Gorzów Wlkp. W związku z tym uczniom należy zapewnić przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się: ubezpieczenie NNW, materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia.