Kurs przygotowujące do egzaminu czeladniczego

Kurs przeznaczony jest dla uczniów ZSZ, którzy przystępować będą do egzaminów czeladniczych.

Celem kursu jest przygotowanie ucznia do praktycznego i teoretycznego egzaminu czeladniczego.

Program kursu obejmuje tematy związane z etapem praktycznym i teoretycznym egzaminu czeladniczego. Kandydat na czeladnika w myśl rozporządzenia MEN zdaje egzamin z części pisemnej z następujących jednostek tematycznych:

  1. Rachunkowość zawodowa.
  2. Dokumentacja działalności gospodarczej.
  3. Rysunek zawodowy.
  4. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
  5. Podstawowe zasady ochrony środowiska.
  6. Podstawowe przepisy prawa pracy.
  7. Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania kursu: 2 dni, 8 godzin.

Uprawnienia/certyfikaty: zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na wzorze Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, odbędzie się on poza jej obszarem, tj. w Gorzowie Wlkp. W związku z tym uczniowie będą mieli zapewniony przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się: ubezpieczenie NNW, materiały dydaktyczne.