Kurs: Klimatyzacja samochodowa F-GAZ

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów kształcących się w obszarze mechanicznym (m.in.: mechanik pojazdów samochodowych).

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w trakcie instalowania, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych (w tym samochodowych) i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz przy odzysku tych substancji lub gazów z takich urządzeń. F-gazy znajdują się w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ich wyciek jest bardzo szkodliwy dla warstwy ozonowej. Toteż kontakt z urządzeniami napełnionymi takimi czynnikami chłodniczymi mają mieć już tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane posiadające stosowne certyfikaty. Jest to jednoznaczne z obowiązkiem przeszkolenia osób, które zajmują się montażem i naprawiają klimatyzacje samochodowe, posiadające przyczyniający się do globalnego ocieplenia czynnik chłodniczy R134a.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Normatywy prawne dotyczące obsługiwania systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.
  2. Działanie systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych.
  3. Wykorzystanie i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych.
  4. Procedura odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.
  5. Sposoby kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych.
  6. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy.
  7. Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych.
  8. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego.

Czas trwania kursu: 2 dni, 16 godzin.

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, oraz po zdanym egzaminie państwowym certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego umożliwiający wykonywanie prac we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, odbędzie się on poza jej obszarem, tj. w Gorzowie Wlkp. W związku z tym uczniowie będą mieli zapewniony przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się: ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy.