Kurs spawania metodą MIG

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz.

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku spawacza w osłonie gazów chemicznie obojętnych (spawanie metodą MIG131) oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu.
 2. Rysunek techniczny w spawalnictwie.
 3. Materiały podstawowe.
 4. Materiały dodatkowe.
 5. Podstawy elektrotechniki.
 6. Urządzenia i sprzęt do spawania.
 7. Technika i technologia spawania.
 8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych.
 9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie.
 10. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy.
 11. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa.
 12. BHP i ppoż. przy pracach spawalniczych.
 13. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania kursu: 21 dni, 115 godzin (90 praktyki i 25 teorii).

Uprawnienia/certyfikaty: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz po zdaniu egzaminu państwowego Książeczka spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz międzynarodowy certyfikat wydany w 3 językach.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, odbędzie się on poza jej obszarem, tj. w mieście Gorzów Wlkp. W związku z tym uczniowie będą mieli zapewniony przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się także: koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie, materiały dydaktyczne, ubranie robocze, egzamin państwowy.