Kursy zawodowe wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy umożliwiając przygotowanie uczestników do nabycia odpowiednich kwalifikacji/kompetencji, a tym samym zwiększają ich szanse na zatrudnienie. Udział w kursach będzie atutem u przyszłego pracodawcy. 

Kursy zostaną dopasowane do indywidualnych predyspozycji i dotychczasowych umiejętności uczestników. Będą zgodne z ich indywidualną ścieżką rozwoju edukacyjno–zawodowego.

 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące kursy specjalistyczne dla uczniów Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej: