Kurs obsługi koparko-ładowarki

Kurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów kształcących się w zawodzie elektryk i inne zawody.

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie operatora koparko-ładowarki, przygotowanie do egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Użytkowanie eksploatacyjne.
  2. Dokumentacja techniczna.
  3. Silniki spalinowe.
  4. Podstawy elektrotechniki.
  5. Elementy hydrauliki.
  6. Budowa koparko-ładowarki.
  7. Technologia robót.
  8. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania kursu: 34 dni, 202 godziny (86 praktyki i 116 teorii).

Uprawnienia/certyfikaty: Książeczka operatora maszyn budowlanych wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Ze względu na brak możliwości organizacji kursu w gminie Witnica, zostanie on zorganizowany poza jej obszarem, np. w mieście Gorzów Wlkp. W związku z tym uczniowie będą mieli zapewniony przejazd na szkolenie.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, stosowne badania lekarskie, materiały dydaktyczne, egzamin państwowy.