Staż dla nauczyciela informatycznych przedmiotów zawodowych. Celem uczestnictwa w stażu jest praktyczne zapoznanie się z obsługą najnowszych urządzeń do diagnostyki PC, laptopów i tabletów.

Korzyści dla nauczyciela z odbytego stażu:

  • zapoznanie z najnowszymi technologiami i sprzętem branżowym w zawodzie technik informatyk,
  • poznanie obsługi najnowszych urządzeń do diagnostyki PC i laptopów, tabletów,
  • zdobycie przez nauczyciela nowych umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu:
  • doboru kompatybilnych elementów systemu komputerowego z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań sprzętowych;
  • doboru konfiguracji systemu komputerowego do określonego zastosowania wg najnowszych rozwiązań sprzętowych;
  • rozpoznawania przyczyn i rodzajów awarii komputera osobistego, laptopa, tabletu przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu do diagnostyki,
  • naprawy podzespołów komputerowych,

naprawy systemu operacyjnego Windows 10 i nowsze.

Zapotrzebowanie na tę formę wsparcia zgłosiła 1 osoba.