Harmonogram na rok szkolny 2017/18

DZIAŁANIE 1.7: Trening kreatywności i innowacyjności

DZIAŁANIE 2.4: Kurs spawania metodą MAG

Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2018

ZADANIE 2: Realizacja staży/praktyk uczniów u pracodawców

Termin realizacji: lipiec-sierpień 2018

DZIAŁANIE 2.12: Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Termin realizacji: czerwiec 2018

DZIAŁANIE 1.6: Umiejętności przedsiębiorcze

DZIAŁANIE 2.2: Kurs operatora wózka widłowego

Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2018

DZIAŁANIE 2.13: Kurs na prawo jazdy kat. B

Termin realizacji: marzec-sierpień 2018