Efektem udziału uczestników projektu w zajęciach

Kursy zawodowe organizowane we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy. Mają na celu przekazanie uczniom specjalistycznej wiedzy, nabycie przez nich dodatkowych kwalifikacji/kompetencji, a tym samym zwiększą szanse uczniów  na zatrudnienie w zawodach deficytowych. Kursy zostaną dopasowane do indywidualnych predyspozycji i dotychczasowych umiejętności uczestników. Udział uczniów w poszczególnych kursach będzie zgodny z ich indywidualną ścieżką rozwoju edukacyjno–zawodowego.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące kursy dla uczniów:
1. Kurs: Operacje bazodanowe w MS Excel,
2. Kurs: Laboratorium logistyczne,
3. Kurs: Programowanie w VisualBasic dla MS Excel,
4. Kurs: Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego,
5. Kurs: Naprawa laptopów,
6. Kurs: Grafika komputerowa z elementami reklamy wielkoformatowej.

Kursy 1, 3, 4 i 6 będą prowadzone przez kadrę Akademii w salach lekcyjnych (kurs 4) i komputerowych ZSS (kursy: 1, 3 i 6).
Kursy 2 i 5 będą realizowane w siedzibie uczelni, przy wykorzystaniu jej zasobów kadrowych i organizacyjnych. Akademia udostępni swoje sale komputerowe, dydaktyczne oraz sprzęt.
Na wszystkie organizowane kursy uczniowie będą mieli zapewniony przejazd.