Kurs: Programowanie w VisualBasic dla MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik logistyk.

Celem kursu jest przybliżenie składni języka programowania jakim jest język Visual Basic for Application.  Język programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwala zwiększyć funkcjonalność  programu MS Excel oraz uzyskać efekty automatyzacji często wykonywanych czynności, co znacznie skraca czas pracy.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Wprowadzenie do programowania w VBA.
  2. Wstęp do programowania.
  3. Pętle i instrukcje warunkowe.
  4. Zdarzenia.
  5. Obsługa błędów.
  6. Funkcje i dodatki.
  7. Praktyczne przykłady zastosowania VBA w MS Excel.

Czas trwania kursu: 10 dni (soboty), 40 godzin.

Uprawnienia/certyfikaty: po zakończeniu kursu uczniowie otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu wydane przez Akademię na druku MEN.

Zajęcia odbędą się w szkole, która udostępni swoje pracownie komputerowe z niezbędnym do szkolenia oprogramowaniem.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się: materiały dydaktyczne w formie skryptu, ubezpieczenie NNW, dowóz na zajęcia (dla uczniów spoza Witnicy).