Kurs: Laboratorium logistyczne

Kurs przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Celem kursu zarówno teoretyczne jak i praktyczne zaznajomienie uczestników z procesami magazynowania, manipulacją materiałami i ich pakowaniem oraz z zarządzaniem marketingowo-logistycznym.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Rola logistyki w przedsiębiorstwie w ujęciu mikro oraz makroekonomicznym; oddziaływanie logistyki na gospodarkę, jej znaczenia dla biznesu, jej roli w tworzeniu nowej wartości.
  2. Infrastruktura logistyczna; elementy składowe infrastruktury logistycznej oraz czynniki wpływające na rozwój zasobów w warunkach racjonalności gospodarowania w zmieniającym się otoczeniu.
  3. Magazyn i procesy magazynowania oraz transportu; rola magazynu w systemie logistycznym, podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących magazynowania, wykonywanie podstawowych czynności w magazynie, studia przypadków.
  4. Manipulacja materiałami i pakowanie; wytyczne i zasady manipulacji materiałami, wykorzystywany sprzęt przeładunkowy oraz do kompletowania i składowania, rola opakowania w logistyce, specyfikacja kodów kreskowych.
  5. Zarządzanie marketingowo-logistyczne w gospodarce w ujęciu oddziaływania na rynek i biznes, wzbogacona o kształtowanie właściwych relacji z konsumentami.

Czas trwania kursu: 6 dni, 21 godzin (w tym 3 wizyty studyjne).

Uprawnienia/certyfikaty: Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu wydane przez Akademię na druku MEN.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni oraz w przedsiębiorstwach.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się: szkolenie,  materiały dydaktyczne  w formie skryptu, 3 przejazdy uczniów na Akademię na trasie Witnica – Gorzów Wlkp. – Witnica, 3 wizyty studyjne uczniów w przedsiębiorstwach oraz przejazd na te wizyty na trasie Witnica – Gorzów Wlkp. – Witnica, opiekuna prawnego.