Kurs: Operacje bazodanowe w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik logistyk.

Celem kursu jest nabycie przez uczniów zaawansowanych umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia baz danych i zabezpieczania danych oraz przygotowanie uczniów do egzaminu certyfikacyjnego ECDL Advanced Moduł 2.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  1. Wybrane funkcje arytmetyczne, logiczne, statystyczne, daty i czasu oraz finansowe i baz danych wbudowanych w aplikację arkusza kalkulacyjnego.
  2. Zaawansowane formy prezentacji informacji: formatowanie danych numerycznych, tekstu, grafiki, wykresów itp.
  3. Narzędzia analityczne i bazodanowe dostępne z poziomu aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
  4. Metody zabezpieczania danych.

Szczegółowy program kursu jest zgodny z ECDL. Zawarty jest w Sylabusie A2 – Zaawansowane arkusze kalkulacyjne dostępnym jest pod adresem: http://ecdl.pl/do-pobrania/.

Czas trwania kursu: 10 dni (soboty), 40 godzin.

Uprawnienia/certyfikaty: Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu wydane przez Akademię na druku MEN. Uczniowie przystąpią do egzaminów zewnętrznych ECDL Advanced Moduł A2, po zdaniu którego otrzymają Certyfikat ECDL PROFILE DIGCOMP CA (certyfikacja kompetencji zgodnych z ramą DIGCOMP w Obszarze 3 tj. (3.1 – Tworzenie treści, 3.2 – Integracja i przetwarzanie treści).

Zajęcia odbędą się w szkole, która udostępni swoje pracownie komputerowe z niezbędnym do szkolenia oprogramowaniem. Uczniom spoza obszaru Witnicy zostanie zapewniony .

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się: dowóz na zajęcia (dla uczniów spoza Witnicy, koszt przeprowadzenia kursu, materiały dydaktyczne  w formie skryptu, koszty egzaminu certyfikacyjnego i wydania certyfikatu.