Kurs: Grafika komputerowa z elementami reklamy wielkoformatowej

Kurs przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk, posiadających podstawową wiedzę z zakresu grafiki komputerowej zdobytą podczas zajęć szkolnych,

Celem kursu jest zaznajomienie ucznia z obsługą profesjonalnego programu graficznego Corel Draw pod kątem tworzenia grafiki wielkoformatowej oraz nauka obsługi plotera tnącego. Celem zajęć będzie przygotowanie przez każdego z uczniów projektu tablicy reklamowej oraz jej fizyczne wykonanie.

Program kursu obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 1. Opis programu Corel Draw.
 2. Rysunek rastrowy a wektorowy.
 3. Przykłady grafiki wielkoformatowej.
 4. Instalacja programu.
 5. Rysowanie prostych obiektów.
 6. Wybieranie kolorów.
 7. Transformacje obiektów.
 8. Grupy obiektów.
 9. Wstawianie tekstu.
 10. Wypełnianie kolorem lub deseniem.
 11. Nadawanie konturów.
 12. Krzywe Béziera.
 13. Rysowanie linii i krzywych.
 14. Zmiana kształtów krzywych.
 15. Zmiana kształtów obiektów.
 16. Wyrównywanie obiektów.
 17. Zarządzanie obiektami.
 18. Obsługa programu SignCut i plotera tnącego.
 19. Techniki klejenia reklamy na sucho i mokro.
 20. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania kursu: 10 dni (soboty), 40 godzin

Uprawnienia/certyfikaty: po zakończeniu kursu uczniowie otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu wydane przez uczelnię wyższą na druku MEN.

Zajęcia odbędą się w szkole, która udostępni swoje pracownie komputerowe z niezbędnym do szkolenia oprogramowaniem i ploterem tnącym.

Uczniom biorącym udział w szkoleniu zapewnia się: koszt przeprowadzenia kursu, ubezpieczenie NNW, materiały dydaktyczne, przejazd do szkoły dla uczniów spoza Witnicy, zakup materiałów niezbędnych do zajęć praktycznych (folii monomerycznej do zajęć, płyt PCV, folii transportowej).